Hard Body Personal Trainer

HARD BODY PT (PERSONAL TRAINER) OSOBNI TRENER – trenirajte po našem originalnog programu funkcionalnog treninga, kombinirajući prema vlastitim željama i potrebama sva 3 naša originalna sustava treninga,  uz kreiranje osobnog plana prehrane, uz vrhunske trenere iz našeg team-a postignite formu života